Podstawy konwersji

Choć znacząca większość oprogramowania potrafi już rozpoznawać format mp3, a programy zgrywające dołączane do nagrywarek, zyskały cudowna funkcję zgrywania nie tylko plików audio WAV, ale również mp3. To jednak nadal warto wiedzieć jak sobie poradzić starymi dobrymi sposobami...


MP3 do WAV-a

Konwersję MP3->WAV najłatwiej przeprowadzić, korzystając z modułu "Disk Writer" odtwarzacza Winamp. Po uruchomieniu należy nacisnąć Ctrl + P (Lub kliknąć prawym klawiszem myszki na małą literę 'O', która znajduje się po lewej stronie wyświetlacza, po czym wybrać 'Preferences'.).
3.Kliknąć na 'Plugins ->output'.
4. Z okna 'Output Plug-Ins' wybrać 'Nullsoft Disk Writer Plug-In', nacisnąć 'Configure' i wskazać katalog, do którego mają być zapisywane pliki WAV, następnie 'OK' i 'Zastosuj'. Przy takiej konfiguracji, wszystkie pliki które Winamp potrafi odtwarzać (A więc także np. MP2, VQF, AAC po uprzednim zainstalowaniu odpowiedniego modułu.) będą zapisywane na dysk w formacie WAV. Aby program ponownie działał jak normalny odtwarzacz, należy z okna 'Output Plug-Ins' ponownie wybrać 'Nullsoft WaveOut Plug-In'.

WAV do MP3

Spośród wielu enkoderów, godnymi polecenia są dwa programy: niezwykle prosty w użyciu RightClick-MP3, oraz najlepszy pod względem jakości dżwięku - IIS MPEG Layer3 Encoder v3.1. Pierwszy z programów w nie wymaga nawet uruchomienia. Wystarczy kliknąć na pliku prawym klawiszem myszki i wybrać WAV->MP3, po kilku minutach w katalogu wraz z WAV-em znajdzie się także skompresowany plik MP3. Drugi z programów posiada interfejs "wiersza poleceń" i oferuje ponad 20 różnych opcji kodowania. Korzystanie z programu jest o wiele wygodniejsze poprzez specjalnie stworzony interfejs o nazwie V-Cled. Po jego instalacji, wystarczy wskazać katalog z progamem kodującym i plik "mp3enc31.exe" (Encoder Path) oraz miejsce składowania plików MP3 (Output Path). W programie dostępna jest opcja "Quality", w skali od 1 do 10. Najlepszą jakość można uzyskać po wybraniu 10-tki, co także wydłuża czas kodowania o 40-50%. Pozostałe opcje można pozostawić ustawione domyślnie przez program.
W przypadku nagrania o niskim poziomie głośności, przed kompresją często wskazane jest przeprowadzenie normalizacji WAV-a. (program szuka w utworze najgłośniejszego fragmentu i na tej podstawie odpowiednio zwiększa poziom głośności całego nagrania) Możliwość normalizacji posiadają w zasadzie wszystkie programy do edycji dżwięku (np. CoolEdit, SoundForge). O tym, że najlepszym kompromisem pomiędzy jakością i objętością pliku jest kompresja na 128 kbps, chyba nie trzeba pisać.

CD do MP3

W przypadku kodowania utworów z płyt CD-audio dostępne są dwie możliwości: pośrednio poprzez pliki WAV lub bezpośrednio, z płyty do formatu MP3. Pierwsza z metod stosowana jest w przypadku korzystania z zewnętrznego enkodera, np. gdy utwory wymagają edycji lub używane są inne formaty kompresji (VQF lub AAC). Metoda CD->MP3 jest znacznie szybsza i wygodniejsza; utwór jest kodowany "w locie" poprzez kodek MP3 zainstalowany w systemie. Jednak najczęściej programy korzystają z zewnętrznego lub własnego enkodera, który kolejno kompresuje skopiowane WAV-y. Spośród kilkudziesięciu dostępnych ripperów, na uwagę zasługuje CDcopy v4.729 (1.9MB) oraz AudioCatalyst v2.01 (2.7MB). Pierwszy jest programem "Freeware", który oferuje wiele interesujących funkcji, jak np. możliwość korzystania z zewnętrznych enkoderów AAC, VQF i RealAudio oraz, w przypadku MP3, konwersja "bit rate'u". Wadą programu jest dosyć wolne działanie wbudowanego enkodera MP3. Z kolei do AudioCatalyst-a najlepiej pasują dwa określenia: szybki i prosty w obsłudze. Szybkość kodowania jest chyba największą zaletą tego programu; czas potrzebny na kompresję średniej długości utworu z reguły nie przekracza 60 sekund. Dostępna w internecie wersja shareware umożliwia skopiowanie 50% losowo wybranych ścieżek z płyty CD-audio. Kompresja całego albumu jest więc możliwa, jednak na "wylosowanie" brakujących utworów trzeba poświęcić trochę czasu. W przypadku obu programów, zależy zwrócić uwagę na opcje związane z odczytem płyt CD. AudioCatalyst działa poprawnie z większością napędów CD, mogą się jednak pojawić błędy (wyświetlany jest wówczas odpowiedni komunikat). W praktyce, najlepiej sprawdza się Settings -> General Settings -> Rip Metod -> Dynamic synch Width. CDcopy zawiera więcej opcji, można więc metodą "prób i błędów" poszukać optymalnej konfiguracji. Warto także włączyć File -> Options -> Read/Compress -> Jitter correction, program koryguje wówczas przypadkowe błędy, powstałe w trakcie odczytu sektorów.

VQF do WAV-a

Do dekompresji pliku VQF można wykorzystać odtwarzacz Kjofol v0.51 (1.35MB) lub odpowiednio skonfigurowanego Winampa. W pierwszym przypadku, po kliknięciu prawym klawiszem myszki na oknie Kjofola, należy kolejno wybrać Options -> Preferences -> VQF i zaznaczyć opcję "Enable output to WAV". Konfiguracja Winampa jest identyczna jak w przypadku MP3, program musi też posiadać zainstalowany moduł odtwarzający pliki VQF.