Co to jest UMTS

Uniwersalny System Komunikacji Ruchomej / UMTS (ang.Universal Mobile Telecommunications System) - oznacza system komunikacji ruchomej i bezprzewodowej trzeciej generacji, umożliwiający w szczególności realizację nowatorskich

usług multimedialnych w skali wykraczającej poza możliwości systemów drugiej generacji (GSM) oraz zdolny do połączenia możliwości korzystania z komponentów naziemnych i satelitarnych o globalnym zasięgu.

Oznacza to połączenie funkcji i infrastruktury dotychczasowych systemów naziemnych (komórkowych, przywoławczych, dyspozytorskich, itd.) oraz satelitarnych w jeden spójny system umożliwiający transmisję nie tylko głosu, ale również przekazu multimedialnego, czyli jednoczesnej transmisji głosu, danych i obrazu przesyłanej z dużymi prędkościami w czasie rzeczywistym. System UMTS otwiera przed producentami sprzętu i oprogramowania możliwość stworzenia całkowicie nowatorskich usług, co stanowi fenomen tego systemu.

Telefonia 3G rozszerzy możliwości komunikacji znacznie poza te, które oferuje nam telefonia GSM. Będzie można z nich korzystać prawie we wszystkich dziedzinach naszego życia. Dzięki możliwości komunikacji z internetem jaką daje nam technika UMTS, system będzie mógł korzystać zawartych w nim informacji i danych. Połączenie danych uzyskanych z internetu z informacją np. o lokalizacji otwiera szereg możliwości - gdy zapytamy o księgarnię system sprawdzi naszą lokalizację, a następnie otrzymamy gotową listę posortowaną wg.odległości ich położenia (Localized Internet Service Provider). Jeśli zechcemy na wyświetlaczu terminala wyświetli się mapa z miejscem naszego położenia i punktu docelowego. Powstaną interaktywne usługi lokalne takie jak np. oglądanie repertuaru właśnie mijanego kina i rezerwacja biletu na seans. Bez problemu będzie można znaleźć nr telefonu i adres szukanej firmy korzystając z bazy danych zawartych w internecie. Będzie można zestawić wideopołączenie, korzystać z filmów wideo i przekazów radiowych. Przy czym korzystanie z serwisów UMTS będzie płatne nie za czas, ale za ilość przesłanych informacji i jakość usług co będzie znacznie korzystniejsze i tańsze, np. przy przesyłaniu danych. 

Architektura systemu

System UMTS będzie charakteryzował się hierarchiczną architekturą, tzn. że na obszarach o dużym ruchu, w budynkach komórki będą miały wielkość kilkudziesiąciu metrów (tzw. pikokomórki), w centrach miast komórki będą kilkusetmetrowe - podobnie jak GSM 1800 (tzw. mikrokomórki), natomiast na pozostałych obszarach przewiduje się komórki o średnicy 30-40 km, czyli porównywalne z GSM 900 (tzw. makrokomórki). W rejonach świata o małym zaludnieniu, tam gdzie nie została rozwinięta klasyczna sieć łączności połaczenia będą zapewniać systemy satelitarne. Nie znaczy to wcale, że użytkownik będzie zmuszony posiadać kilka komórek. Będzie to jedna komórka, która będzie miała możliwość automatycznego przestawiania się tak aby zapewnić jak najlepsze parametry transmisji.

Ewolucja systemów komórkowych

a W latach osiemdziesiątych powstały pierwsze systemy telefonii komórkowej pierwszej generacji (1G) oparte na technice analogowej - AMPS, NMT, TACS. W Polsce był to system NMT 450 wprowadzony przez Centertel w 1991r, system pracujący w częstotliwości 450 MHz z liczbą kanałów 200 pokrywający 95% powierzchni kraju. Systemy analogowe miały sporo wad - małą odporność na zakłócenia, łatwość podsłuchu rozmów, brak roamingu międzynarodowego i niedostateczna transmisja danych. Wymusiło to powstanie systemów komórkowych drugiej generacji (2G) popularnie zwanych GSM pracujących w technice cyfrowej. Pierwszy system GSM na świecie został oddany w 1991r, natomiast w Polsce system GSM 900 został wprowadzony w 1996r przez firmy PTC (Polska Telefonia Cyfrowa) w sieci Era Gsm oraz Polkomtel S.A. w sieci Gsm Plus. W 1998 r koncesję na GSM 1800 dostał trzeci polski operator Centertel - sieć Idea.

Telefonia 2G w 1995r. otrzymała usprawnienia, tj. transmisja telefaksowa, interfejs komputerowy, usługi telekonferencyjne, czy indentyfikacja abonenta za pomocą karty SIM. Następną fazą ewolucji systemów komórkowych jest faza 2,5G, będąca fazą przejściową pomiędzy drugą i trzecią generacją telefonii komórkowej. Telefonia 2,5G powstała w 1997r opiera się na dwóch szybszych technologiach transmisji: HSCSD (Hight Speed Circuit Swiched Data) do 115 kb/s i GPRS (General Packed Radio Service) do 170 kb/s. Transmisja danych HSCDSD umożliwia zwiększenie szybkości przekazu poprzez przydział kilku szczelin czasowych do jednego połączenia, każda o szybkości nominalnej 9,6 kb/s, Jedna transmisja może zajmować 7 szczelin (67,2 kb/s), a przy zastosowaniu kompresji przepływowość zwiększa się do 115 kb/s. Natomiast transmisja pakietowa GPRS polega na powiązaniu i wspólnym sterowaniu kilku kanałów transmisyjnych w jeden tor komunikacyjny. Możliwe jest przyporządkowanie 8 szczelin czasowych w jednym kanale radiowym (76,5 kb/s), a przy zastosowaniu kompresji przepływowość zwiększa się do 170 kb/s. Ostatnim krokiem ku telefonii 3G po wprowadzeniu transmisji GPRS jest etap transmisji EDGE (Enhansed Data GSM Evolution) umożliwiającą transmisję z przepływością 384 kb/s poprzez infrastrukturę GSM. Przez wiele lat systemy UMTS będą funkcjonować równolegle z GSM.

Tab.1U. Porównanie podstawowych cech generacji komórkowych

GENERACJA I (1G):
- analogowe (AMPS,NMT,TACS)
- poczta głosowa VMS
- połaczenia alarmowe
- brak roamingu międzynarodowego

GENERACJA II (2G):
- cyfrowe GSM900,DCS1800
- usługi wąskopasmowe: głos,dane,SMS,VMS,faks
- SMS do 160 znaków
- transmisja danych HSCDSD 115kb/s, GPRS do 170kb/s
- usługi dodatkowe
- roaming międzynarodowy

GENERACJA III (3G):
- cyfrowe globalne UMTS (IMT-2000)
- konwergencja usług wąsko- i szerokopasmowych
- transmisja danych EDGE 384kb/s, WCDMA 2Mb/s
- usługi internetowe i multimedialne