Przychody ze sprzedaży muzyki na świecie wzrosły o 8,1%

Międzynarodowa Federacja Przemysłu Muzycznego (IFPI) opublikowała raport IFPI Global Music Report 2018. Przychody ze sprzedaży muzyki na świecie wzrosły o 8,1%. Najwięcej, o 41,1%, wzrósł przychód z tytułu streamingu – dzięki 176 milionom użytkowników płatnych subskrypcji – co stanowi największe źródło globalnych przychodów.
Według raportu opublikowanego przez Międzynarodową Federację Przemysłu Fonograficznego (IFPI) globalny rynek muzyczny wzrósł w 2017 roku o 8,1%. To kolejny, trzeci z rzędu rok wzrostu odnotowany przez IFPI, począwszy od pierwszej analizy rynku w 1997 roku. Łączne przychody przemysłu muzycznego w 2017 roku wyniosły 17,3 miliarda USD
Streaming stanowi główną siłę napędową rosnących przychodów i po raz pierwszy w historii stał się największym ich źródłem. 176 milionów użytkowników płatnych subskrypcji w serwisach strumieniowych przyczyniło się do wzrostu tego segmentu w wysokości 41,1%. Streaming stanowi obecnie 38,4%, globalnych przychodów przemysłu muzycznego, a jego wzrost zniwelował 20,5-procentowy spadek pobrań i spadek sprzedaży nośników fizycznych w wysokości 5,4%. 
Kolejny, trzeci z rzędu rok wzrostu rynku muzyki na świecie następuje po 15 latach znaczącego spadku przychodów. Pomimo poprawy sytuacji przychody za rok 2017 stanowią zaledwie 68,4% najwyższego poziomu, odnotowanego w 1999 roku. 
 
Frances Moore, przewodnicząca IFPI, zauważyła, że: To był kolejny ekscytujący rok dla branży muzycznej. Dzięki pracy i inwestycjom wytwórni muzycznych genialni, różnorodni artyści mają szansę zaistnieć i dotrzeć do fanów na całym świecie, tworząc muzykę, która towarzyszy im w życiu i oferując nowe możliwości cieszenia się muzyką, którą kochają.
Przemysł muzyczny jest na właściwej drodze rozwoju, ale widać wyraźnie , że wyścig jest jeszcze daleki od wygranej. Moore wyjaśniła: Wytwórnie fonograficzne łączą wysiłki, by wprowadzić przemysł muzyczny na stabilną ścieżkę i kontynuują kampanię na rzecz rozwiązania problemu „Value Gap” Kwestia ta jest istotna nie tylko dla bieżącego rozwoju muzyki na globalnym rynku, ale również dla stworzenia właściwego – uczciwego – środowiska dla rozwoju muzyki w przyszłości
 
Branża muzyczna pracuje nad utrzymaniem tego wzrostu, inwestując nie tylko w artystów, ale również w cyfrowe innowacje, które wzbogacają doświadczenia fanów muzyki na całym świecie. Wytwórnie fonograficzne dbają również o zapewnienie wzrostu na rynkach rozwijających się i inwestują w systemy dostarczania, zarządzania i śledzenia dystrybucji muzyki na świecie. Dzięki współpracy z innymi firmami umożliwiają dostęp do muzyki w różnorodnych serwisach i na wielorakich platformach. Takie działania przyczyniły się do wzrostu przychodów w krajach Ameryki Łacińskiej (17,7%), Azji i Australii (5,4%).
Wytwórnie fonograficzne są zaangażowane w zapewnienie pełnej i godziwej wartości muzyki, ponieważ jest ona wykorzystywana w różnorodnych formach na całym świecie. Wiąże się to ze znalezieniem legislacyjnego rozwiązania dla problemu „Value Gap”, tj. rosnącej rozbieżności pomiędzy wartością, którą niektóre platformy cyfrowe uzyskują z korzystania z muzyki, a przychodami przekazywanymi tym, którzy tworzą i inwestują w muzykę. 
 
Niespójne zastosowania przepisów dotyczących odpowiedzialności w środowisku cyfrowym doprowadziły do tego, że niektóre platformy cyfrowe uważają, że nie ponoszą odpowiedzialności za muzykę, którą udostępniają publicznie. Obecnie serwisy takie jak YouTube, które stały się zaawansowanymi platformami udostępniającymi muzykę na żądanie, wykorzystują je w celu uniknięcia licencjonowania muzyki, tak jak robią to inne serwisy cyfrowe, twierdząc, że nie są prawnie odpowiedzialne za muzykę, którą rozpowszechniają na swojej stronie. 
Konieczne są działania legislacyjne w celu zapewnienia prawidłowego i konsekwentnego stosowania przepisów dotyczących odpowiedzialności w środowisku cyfrowym tak, by platformy nie mogły twierdzić, że nie muszą uzyskiwać licencji na rozpowszechnianie muzyki. Środowisko muzyczne jest w tej kwestii jednomyślne i wzywa decydentów do działania. 
Więcej informacji na temat „Value Gap” można przeczytać na stronach 26–29 raportu „Stan przemysłu muzycznego”. 
Kluczowe dane – rok 2017: 

• wzrost łącznych przychodów przemysłu muzycznego: +8,1%

• udział muzyki cyfrowej w łącznych przychodach: 54%

• wzrost sprzedaży muzyki cyfrowej: +19,1%

• wzrost przychodów z tytułu streamingu: +41,1%,

• przychody z tytułu sprzedaży nośników fizycznych: -5,4%

• przychody z tytułu pobrań: -20,5%

Źródło: materiały prasowe IFPI