Expomusic odwołane

Szanowni Państwo, Z wielką przykrością informujemy wszystkich zainteresowanych,

 iż 1 Krajowe Targi Muzyki, Światła i Dźwięku nie odbędą się. Jedyną przyczyną odwołania imprezy jest fakt niewystarczającego zainteresowania ze strony potencjalnych Wystawców.

Pragniemy tym samym podziękować firmom, które pozytywnie odpowiedziały na zaproszenie do wzięcia czynnego udziału w Targach, tj.

firmie Artonus, Audio Apex, BSS, Exar Electronix, Gama, Gitary Mayones, GMR Musical Instrument, LDM Electronic, Lauda Audio, LTT, Mega, Mega Music, Monacor, Music Store, MX Music, N.R. Henglewscy, Paco-Cases, Pol-Audio, Teatrum.

Niestety szczytna idea promowania własnej oferty w duchu zdrowej walki konkurencyjnej nie została przyjęta z oczekiwaną aprobatą.

Rozumiemy również, że do niepowodzenia przedsięwzięcia w znacznym stopniu przyczyniła się recesja, która opanowała rynek i nie pozostała obojętna również dla naszej branży. Mamy jednak nadzieję, iż zaobserwowany zanik tradycji corocznych spotkań muzycznych, nie przyczyni się do upadku tej formy prezentacji.

Dodatkowo chcielibyśmy podziękować czasopismom: Estrada i Studio, Scena i Studio oraz DJ Word, które jako jedyne gorąco i bezinteresownie poparły nasz wspólny cel i zaoferowały poważną kampanię reklamową na łamach swoich wydawnictw.

Dziękujemy i pozdrawiamy
Izba Gospodarcza Przemysłu
Muzycznego i Elektroakustycznego