RABKA 2004 Otwarte Mistrzostwa Grand PriX

Po kilku latach przerwy powracają zasady Grand Prix przy organizacji Mistrzostw Polski Prezenterów Dyskotek.

W 2004 roku planowane jest zorganizowanie 6-7 etapów Mistrzostw.


Już 21 stycznia 2004 w Mszanie Dolnej /12 km od Rabki/ w Klubie IBIZA pierwszy etap Grand Prix RABKA 2004 czyli VI Otwarte Mistrzostwa Podhala Prezenterów Dyskotek. Przewidziano dwudniową rywalizację. 21 stycznia - eliminacje oraz 22 stycznia - finały.

Opiekę nad tą imprezą obejmuje jak zwykle w Rabce "Wójo" Adam.

Dodatkowymi atrakcjami będą: pieczony baran, kulig, jazda na czterokołowcach , jazda konna, beczka piwa.

Uwaga! przed przystąpieniem do rejestracji prosimy przeczytać uważnie regulamin!

Wszyscy startujący będą mieli do dyspozycji konsoletę: CD DENON 2600, mikser PIONEER DJM 600,2 x gramofon NUMARK TTX-1, 2 x CD PIONEER CDJ 100 S ustawione jako jedna konsola. Jury nie dopuszcza do przestawiania, przepinania lub podłączania innego sprzętu.

Termin na zgłoszenia mija dnia 17 Stycznia 2004.

Dodatkowe informacje:
Adam Sularz Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub tel.: 502 410 910
REGULAMIN


1. W roku 2004 Mistrzostwa odbywać się będą w klubach w całej Polsce (konkursy eliminacyjne oraz jeden konkurs finałowy – Finał  Mistrzostw).

2. Informacje o terminach i miejscach poszczególnych imprez konkursowych będą zamieszczane w “DJ’s MAGAZINE” , "DJ Raport", na www.muzik.pl, www.djpromotion.com.pl, oraz www.dj.prv.pl, a także w informacjach wysyłanych wraz z klubowym

3. Każdy Etap oraz Finał Finałów Mistrzostw będzie trwał dwa dni. Pierwszy dzień - eliminacje , drugi dzień - finał. 

4. Zgłoszenia należy wypełnić i wysłać drogą elektroniczną nie później niż 15 dni przed konkursem (chyba, że w informacji o danym Etapie będzie podany konkretny termin zgłoszenia). Potwierdzenie obecności dokonywać należy na odprawie o godz. 18.00 w lokalu, w którym odbywać się będą Mistrzostwa.

5. Warunkiem przystąpienia do startu jest wypełnienie “Karty zgłoszeniowej” (i przesłanej przez Internet)  a także pisemna akceptacja Regulaminu Mistrzostw.

6. Dojazd i pobyt uczestnika konkursu odbywa się na koszt własny.

7. Oceniać będzie Jury powoływane przez "Kapitułę Prezenterów Muzyki". W skład Jury powoływani będą Mistrzowie Polski Prezenterów Dyskotek oraz Mistrzowie Polski  DJ'ów z poprzednich edycji Mistrzostw.

8. W eliminacjach Mistrzostw, każdy uczestnik konkursu zaprezentuje 8 minutowy blok muzyczny. Jury zastrzega sobie możliwość skrócenia prezentowanego programu.

9. Do finału danego etapu zakwalifikuje się sześciu uczestników . Jury zastrzega sobie możliwość zmiany liczby uczestników w finale danego etapu.

10. Uczestnik, który zakwalifikuje się do finału danego konkursu, zaprezentuje 18 minutowy program muzyczny. Jury może zmienić czas prezentowanego programu muzycznego. 

11. Na przygotowanie się do startu (ustawienie sprzętu) uczestnik ma tylko dwie minuty. Czas ten będzie bezwzględnie egzekwowany.

12. Uwaga program tylko z licencjonowanych płyt , za używanie “piratów” (w/g wykładni ZPAV) Jury będzie dyskwalifikować. Jeżeli prezenter w swoim programie przewiduje INTRO lub inny materiał muzyczny, który  jest zarejestrowany na CD-R, musi ten fakt zgłosić do Jury . Jeżeli w wyniku zmian przepisów prawnych CD-R zostanie opatrzony hologramem ZPAV/ZAiKS, to takie zgłoszenie dotyczyć będzie tylko CD-R bez naklejonego hologramu.

13. Kolejność startu w finale danego konkursu ustalona będzie przez Jury.

14. Jury oceniać będzie: pracę z mikrofonem (sposób wysławiania się), umiejętność nawiązania kontaktu z publicznością, miksowanie, dobór repertuaru - koncepcja przygotowania programu, ruch sceniczny. Skala ocen 1-5 pkt. Suma punktów ustali kolejność miejsc uczestników w danym konkursie.

15. Ogłoszenie listy uczestników, którzy zakwalifikowali się do finału danego etapu, odbędzie się drugiego dnia podczas rozpoczęcia finału danego Etapu.

16. Ogłoszenie pierwszych trzech miejsc danego Etapu odbędzie się po zakończeniu prezentacji bloków muzycznych .

17. Uczestnicy każdego etapu otrzymają kolejno: za 1-sze miejsce – 20 pkt; 2-gie m-ce - 15 pkt.; 3-cie m-ce - 12 pkt.; 4-te m-ce - 10 pkt.; 5-te m-ce - 8 pkt.; 6-te m-ce – 6 pkt.; 7-me m-ce 4 pkt,; 8-me m-ce 2 pkt.; za udział  w Imprezie 1 pkt. Za każdym razem dwa pierwsze miejsca otrzymują nagrody ufundowane przez sponsorów.

18. Jury ma prawo zdyskwalifikować prezentera za tzw. “nie sportowe” zachowanie - niegodne uczestnika Mistrzostw Polski Prezenterów Dyskotek - Grand Prix . Mistrz Polski powinien charakteryzować się wysokim poziomem kultury osobistej. Za używanie wulgaryzmów, które naruszają etykę Prezentera - Jury może zdyskwalifikować uczestnika.

19. Na podstawie punktacji  stworzona zostanie  lista “TOP 30 PREZENTERÓW DYSKOTEK” drukowana w kolejnych wydaniach “DJ’s Magazine”, "DJ Raport" oraz zamieszczona na www.muzik.pl, www.djpromotion.com.pl oraz www.dj.prv.pl .

20. W konkursie finałowym (Finale MISTRZOSTW) weźmie udział szesnastu uczestników, którzy zebrali największą ilość punktów we wszystkich konkursach eliminacyjnych . Do Finału Finałów zakwalifikuje się sześciu najlepszych Prezenterów . Jury zastrzega sobie możliwość zmiany liczby uczestników w Finału Finałów .

21. Suma punktów z konkursów wyłoni uczestników, którzy wezmą udział w Finale Mistrzostw. Po odprawie o godz. 18.00, jeżeli Jury stwierdzi nieobecność zawodnika z finałowej szesnastki - do finału wejdzie kolejna osoba z listy TOP 30.

22. Zasady oceny uczestników przez Jury w Finale Mistrzostw obowiązują tak jak w konkursach półfinałowych.

23. Uczestnik mający największą liczbę punktów otrzymaną w konkursie finałowym  otrzymuje tytuł MISTRZA POLSKI PREZENTERÓW DYSKOTEK GRAND PRIX 2004, a kolejne najwyższe wyniki wyłonią kolejno I-go i II-go V-ce Mistrza Polski.

24. Ogłoszenie tytułów odbędzie się w klubie, w którym zorganizowany będzie Finał Finałów Mistrzostw.

25. Po ogłoszeniu tytułu Mistrza oraz wyników Finału Finałów w liście TOP 30 na pierwszych trzech miejscach będą umieszczeni zwycięzcy Finału Finałów, a w dalszej części lista pozostanie zachowując kolejność wg punktacji (pomijając miejsca z których na czoło listy TOP 30 zostali przesunięci zwycięzcy Finału Finałów).

26. Mistrz Polski Prezenterów Dyskotek, któremu upłynął rok kalendarzowy po otrzymaniu po raz pierwszy tytułu Mistrza Polski Prezenterów Dyskotek i nie deklaruje udziału  w kolejnych/następnych edycjach Mistrzostw Polski Prezenterów Dyskotek – może zostać powołany przez "Kapitułę Prezenterów Muzyki" do Jury bieżącej edycji Mistrzostw. Jednakże powołanie do Jury wyklucza Mistrza z udziału jako zawodnika w Mistrzostwach organizowanych w latach następnych.

27. "Kapituła Prezenterów Muzyki" oświadcza , że  MISTRZOSTWA  POLSKI PREZENTERÓW DYSKOTEK organizowane przez DEE JAY mix club wspólnie z DJ Promotion są jedyną imprezą w Polsce mającą największy prestiż i uznanie w branży muzycznej. Tylko i wyłącznie Uczestnik, który otrzyma tytuł Mistrza Polski Prezenterów Dyskotek  na  Mistrzostwach DEE JAY mix clubu i DJ Promotion będzie uznawany za jedynego w Polsce Mistrza Polski Prezenterów Dyskotek.

28. Do dyspozycji uczestników jest: CD DENON 2600, mikser PIONEER DJM 600, 2 x gramofon TECHNICS, 2 x CD PIONEER CDJ 100 S ustawione jako jedna konsola.  Jury nie dopuszcza do przestawiania, przepinania lub podłączania innego sprzętu. Wszyscy Uczestnicy mają równe szanse. Punkt ten dotyczy również panelu sterującego CD DENON 2600. Jury zastrzega sobie możliwość modyfikacji sprzętu ( np. zmianę marki lub modelu sprzętu). W tym przypadku Organizatorzy poinformują wszystkich startujących w dniu ogłoszenia terminu i miejsca następnego Etapu. Słuchawki, wkładki gramofonowe każdy uczestnik organizuje we własnym zakresie. UWAGA : Mikrofony będą podłączane poza konsoletą DJ’a.

29. Dopuszcza się udział startujących w duecie. Uczestnik, który startuje solo (pojedynczo) nie może startować w tym samym etapie w duecie i odwrotnie. Dopuszcza się możliwość zmiany formacji po zgłoszeniu prośby do Jury. W takim przypadku Jury blokuje i uniemożliwia start poprzedniej formacji w dalszej edycji Grand Prix, a punkty dla nowej formacji startującej liczy od początku.

30.  Uczestnicy wyrażają zgodę na rejestrację audio i video prezentowanych przez siebie programów. Organizatorzy zastrzegają sobie wyłączność na rejestrację audio i wideo programów konkursowych podczas wszystkich Etapów Grand Prix. Osoby, które będą chciały dokonać rejestracji za pomocą kamer video będą musiały uzyskać zgodę od Organizatorów.

Kapituła Prezenterów Muzyki
Wszystcy startujący mieli do dyspozycji konsoletę: CD DENON 2600, mikser PIONEER DJM 600, 2 x gramofon NUMARK TTX-1, 2 x CD PIONEER CDJ 100 S ustawione jako jedna konsola. Jury nie dopuściło do przestawiania, przepinania lub podłączania innego sprzętu. Skład Jury I Etapu: Bogusław Ceglarski, Mariusz Duma, Piotr Gryglewicz, Piotr Mitkowski, Mariusz Skrobisz, Andrzej Sokołowski, Adam Sularz. A oto wyniki I Etapu: 1 miejsce - Hubert Kwartnik z Bielsko Białej (z prawej) 2 miejsce - Piotr Suchocki z Białego stoku 3 miejsce - Marzena Hanf z białego Rzeszowa Na Mistrzostwach gośćmi byli (a niektórzy nawet wystąpili): DJ MATYS, MIKE MH 4, CASTEAM, CLUBBRINGER,DJ BOLDY, DJ D. vs DJ COLLECTIVE, HYPERAVERS,TWINS, DJ V-VALDI, D-BOMB, D.L.A.KRU, BASSE-BEATS, DJ ARTEK vs DJ GRUCA W eliminacjach wystartowały 24 podmioty grające. Do Finału dopuszczeni zostali (w kolejności startu w Finale): Piotr Suchocki Daniel Dąbkowski Marzena Hanf Michał Witoś i Szymon Kwaśniak Krzysztof Seroka Hubert Kwartnik Andzej Smolczewski i Krzysztof Adamkowski

Notatka: DJ WORLD - nie ponosi odpowiedzialności za działania firm i osób trzecich. Treść informacji i ogłoszeń, podawana jest za organizatorem.