Nowelizacja Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych

21 października br. wchodzi w życie nowelizacja Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych.


Ma ona przynieść istotne zmiany w funkcjonowaniu Organizacji Zbiorowego Zarządzania w Polsce, a także wpłynie na współpracę tych organizacji z podmiotami gospodarczymi.  

Podstawowe zmiany w Ustawie dotyczące bezpośrednio przedsiębiorców korzystających z muzyki, to: 

włączenie w skład Komisji Prawa Autorskiego, która m.in. zatwierdza tabele stawek wynagrodzeń i rozstrzyga spory dotyczące ich stosowania, przedstawicieli użytkowników praw (płatników) - płatnicy uzyskają wpływ na wysokość odprowadzanych opłat.

zmiana trybu zatwierdzania tabel stawek: objęcie obowiązkiem zatwierdzania wszystkich posiadaczy praw (twórców, artystów, producentów) oraz, w przypadku wynagrodzeń za odtwarzanie, wspólne rozpatrywanie tabel wszystkich organizacji - spójność i przejrzystość nowych zasad.

umożliwienie organizacjom prowadzenia wspólnie inkasa wynagrodzeń, a w przypadku odtwarzania, zobowiązanie organizacji praw pokrewnych do wyłonienia jednego, wspólnego inkasenta, drugi inkasent zostanie wyłoniony dla organizacji zarządzających prawami autorskimi - liczba organizacji, jakie mogą domagać się wynagrodzenia za odtwarzanie np. od sklepów czy restauracji zmniejszy się z obecnych sześciu do dwóch.

Rozmowa z Bogusławem Plutą - dyrektorem OZZ ZPAV

Jakie konsekwencje dla przedsiębiorców ma nowelizacja Ustawy o prawie autorskim?

(Bogusław Pluta): Wyłącznie pozytywne. Po pierwsze, uzyskują – poprzez udział w pracach Komisji Prawa Autorskiego – wpływ na wysokość płaconych opłat. Po drugie – będą musieli wnosić opłaty co najwyżej na rzecz dwóch instytucji, jednej od praw autorskich, drugiej – pokrewnych, a nie czterech czy sześciu jak dotąd. Po trzecie – wprowadzone reguły zatwierdzania tabel stawek wynagrodzeń, w szczególności w odniesieniu do opłat za odtwarzanie, ujednolicą tabele poszczególnych organizacji, ułatwią orientację w nich i szacowanie kosztów muzyki oraz zlikwidują nierówności w opłatach płaconych przez podobne lokale.

Czy w związku z ujednoliceniem stawek, przedsiębiorca będzie płacił mniej, czy może więcej za odtwarzanie muzyki?

(BP): Nie da się tego uogólnić. Dotychczasowe stawki poszczególnych organizacji były szalenie zróżnicowane i na pewno będą tacy, którzy zapłacą mniej, jak i tacy, którzy zapłacą więcej. Nowe tabele powinny odzwierciedlać realną wartość muzyki dla płatnika, więc niezależnie od tego, czy będzie to więcej, czy mniej, stawki te będą odpowiadały rzeczywistej wartości muzyki. Dziś płatnicy posługują się demagogicznymi argumentami, mówiąc, że np. „biedny fryzjer ma płacić 100 zł miesięcznie za muzykę”. I wydaje się, że te 100 zł to spora kwota, tymczasem badania przeprowadzone przez OBOP pokazują, że ów fryzjer odpowiednio dobierając muzykę może jeszcze na niej zarobić, bo jego klienci gotowi są dodatkowo za tą przyjemność zapłacić – znacznie więcej, niż 100 zł miesięcznie. Tak więc muzyka nie jest droga, jest co najwyżej źle wykorzystywana i niedoceniana.

Czy w związku z nowelizacją przestaną istnieć jakieś organizacje zbiorowego zarządzania?

(BP): Nie, organizacje mogą istnieć dalej, są jedynie zobowiązane do tego, by – w zakresie opłat za odtwarzanie – występować wspólnie. Wcześniej ustawa nie dawała ani takiej możliwości, ani nakazu. Mimo, że ustawa dopiero wchodzi w życie organizacje rozpoczęły już rozmowy na temat współpracy w zakresie uproszczenia systemu poboru opłat z punktu widzenia użytkowników muzyki.

Jakich zatem udogodnień mogą spodziewać się przedsiębiorcy?

(BP): Należy mieć świadomość tego, że zmiany przewidziane Ustawą wejdą w życie nie wcześniej niż za półtora roku, tyle bowiem, w wariancie optymistycznym, zajmie zatwierdzenie tabel i powołanie wspólnego inkasenta. W tym czasie, na mocy nowelizacji, obowiązywać będą dotychczasowe tabele i reguły poboru wynagrodzeń. Niemniej jednak już teraz przedsiębiorcy mogą spodziewać się wspólnej polityki informacyjnej organizacji, a z czasem także, być może, ich współpracy polegającej na umożliwieniu podpisania umów z kilkoma z nich jednocześnie. Oczywiście im krócej trwać będzie proces zatwierdzania tabel i wejścia w życie nowych reguł, tym dla przedsiębiorców lepiej.

Czy nie obawiacie się, że przedsiębiorcy w ogóle przestaną korzystać z muzyki, jeśli zasadniczo nie stanieje?

(BP): Znamy przykłady firm, które – nie chcąc wierzyć badaniom i specjalistom od marketingu – na własnej skórze przekonały się, że wyłączenie muzyki lub oszczędzanie na niej i korzystanie z tak zwanej muzyki darmowej w końcu przynosi straty. Po jakimś czasie wracały do nas. Zdajemy sobie sprawę, że ludzkie dążenie do oszczędności czasem jest irracjonalne i szkodliwe, dlatego też przygotowujemy portal informacyjny i inne formy wsparcia dla użytkowników muzyki, które mają pomóc w efektywnym korzystaniu z muzyki tak, by każda wydana na nią złotówka zwróciła się w dwójnasób. Część firm rozumie znaczenie muzyki i inwestuje w jej dobór i sposób prezentacji, niestety, nie wszyscy jeszcze zdają sobie sprawę, co tracą, oszczędzając na muzyce lub korzystając z niej nieumiejętnie.