Zjednoczeni w muzyce

Anonymous napisał "Niedawno odszedł Jacek Kaczmarski, po nim Natasza Czermińska, wcześniej Łucja Prus, Grzegorz Ciechowski, Czesław Niemen...

to wszystkim nam znane i smutne zdarzenia. Często w takich chwilach czujemy się bezradni wobec losu, bowiem w żaden sposób nie jesteśmy w stanie pomóc. Jednak nie zawsze...

W czasie blisko 3 letniej walki z rakiem, Jackowi Kaczmarskiemu pomagało solidarnie bardzo wielu Artystów, wielu Jego miłośników i instytucji, które go wspierały. Prawdziwym jednak kłopotem był brak przy środowisku artystycznym instytucji pomocowej. Brakowało miejsca i ludzi, którzy służyliby organizacją, koordynacją i informacją w sytuacjach konkretnych działań na rzecz Jacka.

Na jednym ze spotkań Związku Producentów Audio Video pojawiła się idea, by taką instytucję powołać do życia. Powstała Polska Fundacja Muzyczna (PFM), której zadaniem w sytuacjach tego wymagających jest: wesprzeć, koordynować i promować działania na rzecz osób, których sytuacja, choroba lub przypadek losowy powodują konieczność podjęcia natychmiastowych i konkretnych działań. Oprócz pomocy doraźnej, organizacja ta gromadzi środki, które w przyszłości będą tworzyć specjalne fundusze, będące w gotowości do bieżącego reagowania w skali.

Oprócz tych dwóch głównych nurtów Polska Fundacja Muzyczna podejmuje starania o zorganizowanie systemowych rozwiązań dla grupy zawodowej „Artysta-Wykonawca” z dziedziny ubezpieczeń, opieki zdrowotnej, doradztwa inwestycyjnego, opieki emerytalnej i innych.

Środki finansowe i rzeczowe Fundacja gromadzi dzięki samym Artystom. „Będziemy promować misję PFM i przekonywać środowisko muzyków, że warto wspomagać fundusz instytucji, mogącej w przyszłości być źródłem pomocy dla nich samych” – tłumaczy Tomasz Kopeć, założyciel PFM. „Oprócz tego, będziemy starać się o pomoc finansową i rzeczową od innych osób fizycznych oraz instytucji” – zapowiada Kopeć.

Mimo, iż PFM swoje cele statutowe wypełnia dopiero od 17 listopada 2003 roku, otrzymała już status organizacji pożytku publicznego, co z całą pewnością będzie stanowić jej główną bazę pomocową dla Artystów.

Pomysłodawcą i założycielem Fundacji jest Tomasz Kopeć, dyrektorem Magda Turowska-Kowalczyk. W skład Rady Fundacji, działającej pod przewodnictwem Jakuba Sienkiewicza, wchodzą: Magda Umer, Andrzej Puczyński i Andrzej Korczak, a także Katarzyna Rooijens, doskonale znana z polskiej sceny muzycznej jako Kayah.