IV Krakowska Konferencja

IV Krakowska Konferencja PRAWO AUTORSKIE I PRAWO MEDIÓW W DOBIE ZMIAN. WYBRANE PRAWNE PROBLEMY REKLAMY, zorganizowana przez Szczeciński Ośrodek Edukacyjny Forum Anna Hoffmann, w dniach 23-24 lutego 2004 roku, po raz kolejny udała się organizatorom.

Zagadnienia poruszane podczas konferencji dotyczyły m.in.: prawa autorskiego w Polsce, w Unii Europejskiej, reklamy w kontekście prawa autorskiego i ochrony dóbr osobistych, nowych prawnych problemów związanych z rozwojem Internetu, odpowiedzialności za naruszenie prawa autorskiego w Internecie.

Szkolenie prowadzili wybitni eksperci z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych: prof. Janusz Barta, prof. Ryszard Markiewicz, dr hab. Andrzej Matlak. Wykład profesorów był jak zawsze wyjątkową ucztą dla znawców tematu.

W konferencji wzięło udział ok. 70 przedstawicieli wydawnictw, firm fonograficznych, agencji reklamowych, mediów, działów prawnych dużych firm i instytucji centralnych.

Szczególnie sympatycznym akcentem było wieczorne spotkanie przygotowane w restauracji Klezmer Hois, gdzie przy muzyce żydowskiej i koszernej kolacji można było chłonąć atmosferę starego Kazimierza.

Organizator IV KRAKOWSKIEJ KONFERENCJI „PRAWO AUTORSKIE I PRAWO MEDIÓW W DOBIE ZMIAN” – Szczeciński Ośrodek Edukacyjny Forum – serdecznie dziękuje za udział w spotkaniu wszystkim uczestnikom oraz patronom medialnym: portalowi Interia.pl, magazynowi DJ World, miesięcznikowi Wydawca, informatorowi Vidart.

Anna Hoffmann Wioletta Macioszek