Nowe tabele wynagrodzeń za korzystanie z muzyki

Miniaturka

STOART – Związek Artystów Wykonawców oraz ZPAV – Związek Producentów Audio Video, zgodnie z wymogami nowelizacji Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 21 października 2010r., złożyły projekt nowych tabel wynagrodzeń za korzystanie z muzyki.

Nowelizacja Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych nakładała na Organizacje Zbiorowego Zarządzania obowiązek złożenia nowych tabel wynagrodzeń do dnia 20 czerwca 2011r. Jednocześnie zgodnie z zapisami nowelizacji Ustawy, w momencie złożenia nowych tabel, dotychczas obowiązujące, nabierają mocy prawnej tabel zatwierdzonych i będą obowiązywały do czasu zatwierdzenia nowych tabel. Komisja Prawa Autorskiego, do której tabele są składane, ma 6 miesięcy na przyjęcie złożonych tabel lub odrzucenie ze wskazaniem zmian.

STOART – organizacja reprezentująca prawa artystów wykonawców oraz ZPAV – reprezentujący prawa producentów muzycznych opracowały wspólny projekt tabel. Złożone tabele zostały przygotowane w oparciu o dotychczasowe doświadczenie organizacji, a także na podstawie przeprowadzonych przez TNC OBOP badań dotyczących ekonomicznej wartości muzyki dla jej użytkowników, czyli przedsiębiorców wykorzystujących muzykę w prowadzonym biznesie. Stawki w nowych tabelach przygotowane są w taki sposób by odzwierciedlały realną wartość muzyki dla przedsiębiorców. Są on dużo bardziej zróżnicowane od dotychczasowych, np. w zależności od lokalizacji, uwzględniając specyfikę poszczególnych branży.

Badania przeprowadzone przez TNC OBOP przygotowane zostały na zlecenie Organizacji Zbiorowego Zarządzania: STOART, ZAIKS, ZPAV w maju br. To pierwsze takie badanie przeprowadzone w Polsce i jedno z pierwszych na świecie.

Zbadano cztery grupach obiektów: lokale gastronomiczne (restauracje, bary, puby, kluby) obiekty rekreacyjne (baseny, kluby fitness, kręgielnie/billard), zakłady usługowe (zakłady fryzjerskie, salony kosmetyczne, solaria, salony masażu) prywatne przychodnie rehabilitacyjne oraz sklepy i obiekty handlowe (hipermarkety, supermarkety, dyskonty oraz inne, w kategoriach: spożywcze, odzież, obuwie, artykuły sportowe, wyposażenie wnętrz, księgarnie, zabawki, punkty sprzedaży prasy). W każdej z nich na losowej, reprezentatywnej próbie zarówno klientów jak i właścicieli/kierowników, łącznie przeprowadzono 450 wywiadów z właścicielami i 13500 wywiadów z klientami.

Badania potwierdziły powszechne wykorzystanie muzyki w biznesie a także coraz większe jej znaczenie dla przedsiębiorców. W większości badanych obiektów muzyka jest odtwarzana przez większość czasu: 85% lokali gastronomicznych, 69% obiektów rekreacyjnych, 65% zakładów usługowych i 36% sklepów. W większości również właściciele badanych obiektów zgadzali się, że muzyka zachęca klientów do odwiedzania ich obiektu i pozostawania w nim dłużej. W szczególności potwierdzali to właściciele lokali gastronomicznych (82% zgadzają się, że muzyka zachęca klientów do odwiedzania ich lokalu lub wydłużania czasu przebywania w nim, jedynie, co dziewiąty – 11% nie zauważa takiego efektu) oraz właściciele obiektów rekreacyjnych (74%) – przy czym wśród właścicieli klubów fitness odsetek ten zwiększa się do 85%, a wśród właścicieli kręgielni i bilardów rośnie do 90%.

WykresBadania dowodzą też, że rezygnacja z dotychczas odtwarzanej muzyki mogłaby spowodować utratę klientów przede wszystkim w przypadku obiektów rekreacyjnych (16%), a także lokali gastronomicznych (10%) i zakładów usługowych (10%). Obliczone zostały też potencjalne straty, które mogłyby powstać w skutek rezygnacji z odtwarzania muzyki. Przeciętnie najwięcej mogą stracić obiekty rekreacyjne – ponad 51.000 zł miesięcznie, sklepy – ponad 27.500 zł oraz lokale gastronomiczne – niemal 19.000 zł. Z drugiej strony odtwarzanie „dobrej” muzyki może badanym lokalom przysporzyć klientów.