Jak dostać złota płytę?

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ZŁOTYCH I PLATYNOWYCH PŁYT PRZEZ ZWIĄZEK PRODUCENTÓW AUDIO VIDEO.


1. W celu ujednolicenia kryteriów przyznawania Złotych i Platynowych Płyt za osiągnięte sukcesy w sprzedaży nośników na terenie Polski wprowadza się niniejszy Regulamin.

2. Producenci będący Członkami ZPAV są obowiązani do stosowania niniejszych kryteriów przy wręczaniu Złotych i Platynowych Płyt za tytuły ukazujące się pod ich znakiem firmowym (label) - zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 8 niniejszego Regulaminu.

3. Zarząd ZPAV rozpatruje wnioski o przyznanie Złotych i Platynowych Płyt na podstawie zgłoszeń złożonych do Biura ZPAV na stosownym druku, który jest załącznikiem do niniejszego regulaminu. Zarząd potwierdza przyznanie Złotej lub Platynowej Płyty w ciągu 1 miesiąca od otrzymania wniosku, po skontrolowaniu danych zawartych we wniosku oraz ewentualnie stosownej dokumentacji wnioskodawcy.

4. W razie wątpliwości do jakiej kategorii zaliczyć dany tytuł, stosowną decyzję podejmuje Zarząd ZPAV. Decyzje Zarządu są ostateczne.

5. Forma wręczenia Złotej lub Platynowej Płyty jest dowolna - jednakże we wszelkich informacjach Członkowie ZPAV są zobowiązani zaznaczać, że Złota lub Platynowa Płyta jest przyznana przez ZPAV,

6. Na wniosek zainteresowanego Członka ZPAV Złota lub Platynowa Płyta może być wręczona przez osobę upoważnioną do tego przez Zarząd ZPAV.

7. ZPAV prowadzi ewidencję przyznanych Złotych i Platynowych Płyt.

8. Obowiązują następujące zasady przyznawania Złotych i Platynowych Płyt

9. Za każdą wielokrotność ilości sprzedaży wymaganej do otrzymania Platynowej Płyty przyznawana jest kolejna Platynowa Płyta (Podwójna Platynowa Płyta, Potrójna Platynowa Płyta, itd.).

10. Nośniki (płyty, kasety) są dodawane. W przypadku pozycji wielopłytowych i wielokasetowych liczy się ilość sprzedanych nośników, nie zaś tytułów (setów, boxów).

11. Nośniki muszą być:
a) wyprodukowane przez danego Producenta-Członka ZPAV w oparciu o umowę z artystami wykonawcami. lub
b)wyprodukowane przez danego Producenta-Członka ZPAV w oparciu o umowę licencyjną z oryginalnym producentem, wydawcą lub licencjobiorcą. lub
c) dystrybuowane przez danego Producenta-Członka ZPAV w oparciu o umowę z producentem oryginalnym lub jego licencjobiorcą.

12. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do nośników sprzedanych począwszy od dnia 1 stycznia 1993 r.