Nielegalny alkohol

  Czy w ciągu ostatnich trzech miesięcy pił(a) Pan(i) lub kupował(a) alkohol, co do którego podejrzewał(a) Pan(i) lub wiedział(a),

  że pochodził z niejasnego lub nielegalnego źródła, z przemytu, był nielegalnie wyprodukowany (bimber, samogon), lub był po prostu sfałszowany?

  Z dużą dozą prawdopodobieństwa można przyjąć, że osoby odma-wiające odpowiedzi też miały kontakt z nielegalnym alkoholem. Oznaczało by to, że świadomie piło lub kupowało taki alkohol w okresie połowa października '98 - połowa stycznia '99 około 8% dorosłej (15-75 lat) ludności Polski

  Czy mamy kontakt z nielegalnym alkoholem ?
  Odpowiedzi respondentów ułożyły się następująco:

  odpowiedż % próby
  tak 6,60%
  możliwe, że tak; miałe(a)m jakieś podejrzenia 2,32%
  nie wiem, trudno powiedzieć 7,24%
  raczej nie 75,97%
  na pewno nie 6,11%
  odmowa odpowiedzi, unik 1,76%

  Kto najczęściej ?, kto najrzadziej ?

  Odpowiedzi "możliwe, że tak", "na pewno nie" i odmowy nie wykazują znaczących zróżnicowań demograficznych (choć jest rzeczą znamienną, iż respondenci odmawiający ujawnienia swych dochodów osobistych odmawiają też odpowiedzi na pytanie o kontakt z nielegalnym alkoholem niemal trzykrotnie częściej, niż pozostali respondenci)

  Odpowiedzi "tak", "nie wiem" i "raczej nie" są natomiast skorelowane z niektórymi charakterystykami demograficznymi respondentów. Udzielenie odpowiedzi "tak" najsilniej związane jest z następującymi charakterystykami:

  Deklarują, że mieli kontakt z nielegalnym alkoholem

  częściej niż w próbie      rzadziej niż w próbie

  mężczyźni 10,9% mężczyźni 2,5%
  mieszkańcy wsi 10,4% mieszkańcy wsi 4,4%
  nie mający psa 9,3% nie mający psa 4,1%
  znający język rosyjski 9,0% znający język rosyjski 5,2%
  posiadający działkę pracowniczą posiadający działkę pracowniczą 4,6%
  zna jakis język 8,4% zna jakis język 4,3%
  nie ma telewizji kablowej 8,1% nie ma telewizji kablowej 3,3%  Przekonanie, że raczej nie przydarzyło im się kupować lub pić nielegalny lub sfałszowany alkohol wyraża nieco ponad 3/4 (76%) respondentów

  - wierzą w to znacznie częściej panie (83%) niż panowie (69%)
  - rzadziej, niż w próbie przekonanie takie wyrażają mieszkańcy regionu Centralnego (68%), a częściej niż w próbie - mieszkańcy regionu Północno-Wschodniego (85%) i Małopolski (83%).  Jakie trunki?

  Tych 94 respondentów, którzy wiedzieli lub podejrzewali, ze mają do czynienia z "nielegalnym" alkoholem, spytano:
  Co to mogło najprawdopodobniej być (proszę wybrać jedną odpowiedź): bimber lub samogon, alkohol "podróbka" udający legalny, alkohol z przemytu, czy jeszcze coś innego?

  Rozkład odpowiedzi na to pytanie był następujący:

  odpowiedż % respondentów
  bimber, samogon 2,7%
  podróbka legalnego 46,7%
  z przemytu 38,0%
  coś innego 7,3%
  nie wie 5,4%  Liczebność tej grupy jest zbyt mała, by zaobserwowane zróżnicowanie mogło okazać się istotne statystycznie. Tym nie mniej, jest interesujące, że:

  - Bardzo (zaskakująco?) niski jest udział samogonu. Najwyższy jest w Wielkopolsce (12%). Poza tym samogon jest wymieniany jedynie w regionie Centralnym (5.5%) i w Małopolsce (5%)
  - Alkohol "z przemytu" wymieniany jest najczęściej w regionie Zachodnim (63%), a najrzadziej na Śląsku (6%)
  - Na kontakt z "podróbkami" wskazują najczęściej mieszkańcy Śląska (64.5%), a najrzadziej - regionu Centralnego (32%).

  Dane dla nas, udostępnione przez Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej SMG-KRG

  Statystyka

  Odsłon artykułów:
  4536745
  © 1999-2018 DJ WORLD. All Rights Reserved.