Wakacje z radiem

Czy czas urlopów wpływa w jakiś szczególny sposób na zwyczaje słuchania radia?Zapytaliśmy naszych respondentów czy wyjeżdżając na wakacje, urlop na dłużej niż tydzień zabierają ze sobą radio? Okazało się, że radioodbiornik jest przydatnym na wakacjach sprzętem, czy też sprzętem z którym trudno jest się rozstać wyjeżdżając na wakacje. Ponad jedna trzecie Polaków (35,6%) deklaruje, że zabiera radioodbiornik ze sobą wyjeżdżając na urlop, z czego 29,4% to ci, którzy zabierają zawsze radio ze sobą a 6,2% pytanych odpowiedziało, że zabiera radio czasami.

Jakich stacji radiowych słuchają Polacy na urlopie, wakacjach poza miejscem stałego zamieszkania?

Nie prosiliśmy o wskazanie konkretnych stacji radiowych. Nie dopytywaliśmy się o nazwy słuchanych stacji. Stacje lokalne zostały scharakteryzowane jako stacje nadające w danym regionie, natomiast stacje ogólnopolskie zostały wymienione z nazwy. Okazuje się, że w czasie wyjazdu dłuższego niż tydzień poza miejsce stałego zamieszkania 37,5% osób zazwyczaj słucha stacji ogólnopolskich, 11,3% słucha stacji lokalnych, 30,3% nie zwraca uwagi na to czego słucha, zaś 21% nie słucha radia w ogóle podczas wakacji.

Zapytaliśmy się również o to, jakich stacji radiowych słuchają zazwyczaj respondenci w miejscach swojego stałego zamieszkania. Czy są to stacje lokalne, czy ogólnopolskie, czy też nie ma dla nich znaczenia jakiej stacji słuchają. Okazało się, że na co dzień 45,9% to słuchacze deklarujący słuchanie stacji ogólnopolskich takich jak RMF FM, Radio ZET, Polskie Radio - PR I, PR II, PR III, PR Bis, 19,6% respondentów raczej słucha stacji lokalnych, czyli takich które nadają w ich miejscu zamieszkania,. Natomiast 17,1% pytanych słucha w takim samym zakresie stacji lokalnych i ogólnopolskich . 17,5% osób w ogóle nie słucha radia.

Z dalszych analiz wynika, że ci respondenci, którzy wskazywali na stacje lokalne jako stacje zazwyczaj słuchane na co dzień, preferują również program radiowych stacji lokalnych gdy wyjeżdżają poza miejsce zamieszkania. Słuchacze ogólnopolskich stacji radiowych pozostają lojalni bez względu na to czy słuchają w domu czy poza domem.

Jakich stacji słuchamy i jaką prasę czytamy podczas wakacji?

TABLE

W czasie wakacji radio z eteru schodzi na ziemię i bawi swoich słuchaczy "na żywo" podczas organizowanych festynów, koncertów i tym podobnych rozrywkowych imprez w plenerze. Zapytaliśmy naszych respondentów czy biorą udział w takich imprezach plenerowych organizowanych przez stacje radiowe podczas miesięcy letnich.

Okazało się , że 26,2% respondentów bierze udział w imprezach tego typu, podczas gdy 65% osób odpowiedziało, że nie bierze udziału w takich festynach.

Kto się bawi?

Są to w większości mieszkańcy regionu centralnego 32,2% lub wielkopolskiego 33,1%, dużych miast 100-499 tysięcy mieszkańców - 35,4% i miast powyżej 500 tysięcy mieszkańców - 42,5%, osoby w wieku 15-24 lata - 48,8%, kawalerowie i panny 40%, osoby z wykształceniem średnim 31% i ponadśrednim 42%.

W jednym z ostatnich sondaży zapytaliśmy jakie fale może odbierać odbiornik radiowy, z którego respondenci najczęściej korzystają.

Wyniki przedstawiają się następująco:

TABLE

W związku z tym, że do końca tego roku zamilkną dolne częstotliwości UKF, chcieliśmy sprawdzić ilu słuchaczy będzie musiało przestroić swoje radia na górne pasma UKF aby mieć możliwość słuchania swojej stacji radiowej. Zapytaliśmy "Na jakich falach odbiera Pan(i) stację, której zazwyczaj słucha na co dzień?". Okazało się, że 33% Polaków słucha radia na falach długich, 42% w górnym paśmie UKF, 36,1% w dolnym paśmie UKF, 4,5% na falach krótkich, 5% na falach średnich.

Na jakich falach słucha Pan(i) zazwyczaj stacji radiowych?

TABLE

Kto słucha radia w dolnym paśmie UKF?

Statystycznie częściej są to osoby mieszkające w miastach powyżej 500 tysięcy mieszkańców, kobiety w wieku 25-39 lat (45,2%), kawalerowie i panny (42,1%), osoby z wykształceniem średnim (41,3%), mające stałą pracę (41,2%).

Dane dla nas, udostępnione przez Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej SMG-KRG