Piwo i jego historia

Piwo i jego krótka historia. Produkcja Piwa była już prowadzona przez kapłanów w Mezopotamii (4 tyś. p.n.e.).

Zanano wówczas 8 gatunków piwa z jęczmienia, 8 z pszenicy i 3 mieszane (zagęszczone "dla bogów"). Piwo babilońskie przygotowywano zawsze jako ekstrakt wymagający rozcieńczenia, gdyż lubiono tu piwo mocne i trwałe. Około 3 tyś. p.n.e. wytwarzano w południowej Babilonii także piwo z prosa.

Umiejętność warzenia piwa przyjęli od Babilończyków Egipcjanie, u których piwo stało się napojem codziennego użytku, pitym wprost z beczki przy użyciu trzciny. Egipcjanie lubili piwo jasne, młode, słabsze. Do wyrobu dodawali sól kuchenną (podobnie jak dziś portery angielskie). Piwa używali Izraelici, a rabin Papa skonstuował w 359 n.e. pierwszy filtr do za cieru. Zosimos z Panapolis, słynny alchemik, napisał w 300 n.e. pierwszą książkę o warzeniu piwa. Grecy i Rzymianie mniej cenili piwo, choć u Tacyta, Katona, i Columelli są wzmianki o jego produkcji. Natomiast szeroko używały piwa ludy Afryki, w Europie u Germanów i Słowian, przy czym metody produkcji były bardzo podobne.

Trudno dzisiaj byłoby stwierdzić, kto pierwszy wprowadził dodawanie chmielu do piwa - prawdopodobnie Rzymianie w III lub IV wieku. Upowszechnili to potem Arabowie. W średniowiecznej Europie warzeniem piwa zajmowały się klasztory, później przywilej na nie otrzymały miasta. W XIII w. Basilius Valentinus. pierwszy podał skład piwa i oobserwacje nad przebiegiem fermentacji. W 1474 bawarskie miasto Nahburg zastosowało dolną fermentację i dłuższe przechowywanie piwa.W 1614 H. Knaustius opublikował dzieło o piwowarstwie. W 1763 J. Fargot skonstruował przyrząd do mierzenia gęstości zacieru brzeczki piwa. W 1764 Anglik M. Briole stwierdził powstawanie kwasu węglowego przy warzeniu, a w 1722 Anglik E. Harwood uruchomił w Londynie pierwszy browar porteru z dodatkiem soli.

Pierwsza połowa XIX wieku upłynęła na badaniach O. Fabiana, L. Thenarda, F. Erxlebena, K. Cagniard de Latoura i T. Schwanna nad istotą fermentacji oraz nad drożdżami, zamkniętych w 1861 publikacją L. Pasteura, który wykazał zasadniczą rolę drożdży w procesie fermentacji. W 1885 Duńczyk E. Hansen skonstruował pierwszy aparat do czystej hodowli drożdży. Francuzi wprowadzili słodownie mechaniczne ( J. Galland w 1870 - słodownię bębnową, J. Saladin - słodownię skrzyniową). W Polsce piwa używano od prehistorycznych czasów. Leszek Biały z powodu braku piwa w Palestynie odmówił udziału w wyprawach krzyżowych. Piwo, warzyły klasztory, a od przywileju Przemysława II w 1295 także miasta. Potem produkcja jego uległa rozdrobnieniu, np. w Warszawie w 1796 było 86 browarów. Do najbardziej znanych polskich piw należały na przełomie XIX i XX wieku piwo wareckie, okocimskie oraz żywieckie.

W produkcji piwa wyróżnia się trzy główne etapy: Słodowanie polegające na moczeniu ziarna zbóż, ich skiełkowywaniu i suszeniu (dla piw jasnych w temperaturze 75 - 85 stopni Celsjusza, dla ciemnych 100 - 105 st. Celsjusza) oraz oczyszczaniu z kiełków. To warzenie piwa, czyli sporządzanie zacieru ze słodu i wody oraz podgrzewanie go do temperatury 75 stopni Celsjusza, w wyniku czego powstaje ciekła mieszanina, tzw. brzeczka, gotowana wraz z chmielem w warzelni i ochładzana do 5 stopni Celsjusza. To fermentacja brzeczki z dodatkiem drożdży (główna 10 dni, potem leżakowa dla dojrzałości konsumpcyjnej 56 dni).

Nazwa Rodzaj Pojemność Ekstrakt Alkohol max
Żywiec Piwo jasne 0,5 l 12,5 % wag. 5,8 % obj.
Tyskie Gronia Piwo jasne 0,5 l 11,7 % wag. 5,4 % obj.
Tyskie Książęce Piwo jasne 0,5 l 12,0 % wag. 5,4 % obj.
Tyskie Mocne Piwo jasne 0,5 l 15,0 % wag. 7,0 % obj.
Lech Premium Piwo jasne 0,5 l 11,1 % wag. 5,7 % obj.
Lech Pils Piwo jasne 0,5 l 11,7 % wag. 5,3 % obj.
Lech Mocny Piwo jasne 0,5 l 14,8 % wag. 6,3 % obj.
10,5 - 2x chmielone Piwo jasne 0,5 l 11,2 % wag. 5,7 % obj.
Warka Specjal Piwo jasne 0,5 l 12,5 % wag. 6,2 % obj.
Warka Specjal Mocny Piwo jasne mocne 0,5 l 14,5 % wag. 7,0 % obj.
Strzelec Piwo jasne mocne 0,5 l 15,1 % wag. 7,8 % obj.
Ostrów Jubileusz Piwo jasne 0,5 l 12,5 % wag 6,0 % obj.
Van Pur Kaiser Piwo jasne 0,5 l 12,5 % wag. 5,8 % obj.
Van Pur Steffl Piwo jasne 0,5 l 11,5 % wag. 4,8 % obj.
Van Pur The Cool Piwo jasne 0,5 l 11,0 % wag. 2,9 % obj.
Van Pur Premium Piwo jasne 0,5 l 12,0 % wag. 5,7 % obj.
Van Pur Mocne Piwo jasne mocne 0,5 l 18,0 % wag. 8,1 % obj.
Van Pur Zlaty Hard Strong Piwo jasne mocne 0,5 l 14,5 % wag. 7,0%obj.
Van Pur Zlaty Hard Piwo jasne 0,5 l 11,5 % wag. 5,7 % obj.
Van Pur Stong 15 Piwo jasne mocne 0,5 l 15,0 % wag. 7,0 % obj.
Van Pur Stong 18 Piwo jasne mocne 0,5 l 18,0 % wag. 8,1 % obj .
Budweiser Budvar Piwo jasne 0,5 l 11,0 % wag. 5,0 % obj .
Pilsner Urquell Piwo zasadowe 0,5 l 10,0 % wag. 4,4 % obj.
Kalnapilis DVARO Piwo jasne 0,5 l 11,3 % wag. 5,0 % obj.
Kalnapilis in ICE Piwo jasne 0,33 l 11,3 % wag. 5,0 % obj .
Cooler Piwo jasne 0,5 l 6,6 % wag. 3,2 % obj .
Carlsberg Beer Piwo jasne 0,5 l 11,8 % wag. 5,5 % obj .
Grolsch Piwo jasne 0,33 l 11,5 % wag. 5,0 % obj .
Zipfer Piwo jasne 0,66 l 12,2 % wag. 5,4 % obj.
Bosman Gold Piwo jasne 0,5 l 11,1 % wag. 5,7 % obj.
Bosman Strong Piwo jasne ciemne 0,5 l 20,0 % wag. 8,1 % obj.
Bosman Mocny Piwo jasne mocne 0,5 l 15,1 % wag. 7,8 % obj.
Bosman Special Piwo jasne 0,5 l 14,0 % wag. 6,8 % obj.
Bosman Full Piwo jasne 0,5 l 12,5 % wag. 6,2 %obj.
Kmicic Pils Piwo jasne 0,5 l 11,7 % wag. 5,7 % obj.
Okocim Zagoba Piwo jasne 0,5 l 12,5% wag. 6,2 % obj.
Okocim Mocne Piwo jasne mocne 0,5 l 15,1% wag. 7,8 % obj.
Okocim Karmi Piwo jasne 0,5 l 10,4% wag. 1,2 % obj.
Okocim Porter Piwo jasne ciemne 0,5 l 22,0 % wag. 9,5 % obj.
Okocim Light Piwo typu lager 0,5 l 10,1% wag. 5,5 % obj.
Okocim Browar Piwo typu lager 0,5 l 11,0 % wag. 5,5 % obj.
Okocim O.K. Beer Piwo jasne 0,5 l 12,5% wag. 6,2 % obj.
Piast Książ Piwo jasne 0,5 l 10,5 %wag. brak danych
Piast Podpiwek Szlachecki Piwo jasne 0,5 l 11,6 % wag. brak danych
Piast Magnum Piwo jasne 0,5 l 12,0 % wag. brak danych
Piast Super Premium Piwo jasne 0,5 l 15,0 % wag. brak danych