Czy istnieją rasy ludzkie?

Rozumiane jako genetycznie wyodrębnione grupy - nie. ale badacze mogą wykorzystywać

Ubrania elektroniczne - nowa moda

Czyżbyśmy byli w przede dniu nowej tendencji w modzie?! W ramach wspólnego przedsięwzięcia firmy Royal Philips Electronics i Levi Strauss & Co. stworzyły pierwsze ubrania elektroniczne.

Podkategorie